WITAJ NA STRONIE ;)

Gimnazjum nr2 w Sejnach


Gimnazjum nr 2 w Sejnach z rozpoczęło swoją działalność w 1999 roku. Mieści się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy Sejny. Obsługę finansowo-kadrową prowadzi Zespół oświatowy powołany dla wszystkich podległych placówek w gminie.
Gmina Sejny powstała 1992 roku w wyniku podziału administracyjnego Miasta i Gminy Sejny. W ciągu pięciu wieków osadnictwa na terenie obejmującym obecnie granice gminy Sejny, kształtował krajobraz kulturowy poddawany wpływom dwóch grup etnicznych – litewskiej i polskiej.
W naszym gimnazjum uczą się dzieci z obwodu gminy Sejny (powierzchnia 218 km2), który obejmuje około 50 miejscowości. Prawie wszyscy uczniowie pochodzą z rodzin chłopskich, w tym ok.10% z rodzin po byłych PGRach. Nasz region charakteryzuje się małą gęstością zaludnienia (16,6 osób/km2), dlatego obwód szkoły jest bardzo rozległy i wszyscy uczniowie są dowożeni komunikacją PKS i 4 gimbusami. Specyfiką naszego gimnazjum jest dwuciągowość. Równolegle funkcjonuje ciąg z polskim i litewskim językiem nauczania. W roku szkolnym 2003/2004 w szkole uczyło się 172 uczniów w tym w ciągu litewskim 27 uczniów, w roku szkolnym 2004/2005 171 uczniów w tym w ciągu litewskim 21 uczniów i w roku szkolnym 2005/2006 154 uczniów w tym w ciągu litewskim 3 uczniów. Liczba uczniów ciągu litewskiego zmniejszyła się, ponieważ w Sejnach powstało Centrum Edukacji Litewskiej.